Integritetspolicy DuoBad AB

DuoBad AB (556593-9427) följer de direktiv om hantering av personuppgifter som dataskyddsförordningen (GDPR) kräver. Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar, kampanjer eller annat som kräver personuppgifter, sparas enbart för möjligheten till återkoppling och bekräftelse av beställning.

Hantering av personuppgifter

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

  • Bolagsnamn
  • Postadress
  • Referensperson för-och efternamn
  • E-postadress och telefonnummer till arbetstelefon

Uppgifterna hanteras i ett lösenordsskyddat CRM-system. DuoBad lämnar endast ut dessa personuppgifter till tredje part om vi skulle tvingas överlämna en obetald faktura till inkasso.

Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingar och utlottningar sparas bara så länge som aktiviteten varar och rensas bort när eventuella vinster är utlämnade.
DuoBad AB har en hög IT-säkerhet med krypterad hårdvara som med din integritet i fokus skyddar mot intrång utifrån. Inga personuppgifter finns tillgängliga i öppna system.
Rensning av person- och kontaktuppgifter till kunder sker regelbundet eller när affärsrelationen upphör.

Rätt att begära information

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, skicka en begäran till info@duobad.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade, men observera att Duobad AB endast har tillgång till uppgifter som använts i samband med att ni har beställt något av oss eller om ni på annat sätt engagerat er kampanjer etc.

Stöld eller intrång

Vid stöld, dataintrång och/eller inbrott i datakänsliga utrymmen meddelas Dataskyddsinspektionen omgående.

Ansvarig för DuoBad
VD Niklas Hult
Dataskyddsombud
Rikard Carlsson

Tel: 0481 – 50 000, rikard@duobad.com

0